TENISOWE FERIE

Zapraszamy na pierwsze "Tenisowe Ferie" organizowane przez Fundację Akademia Sportu PRO-AM we współpracy z Okęcie Tennis Club. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się czy tenis to sport dla Ciebie lub Twojego dziecka teraz możesz to sprawdzić!

W zeszłorocznej edycji programu wzięło udział ponad 1000 osób (dzieci i dorosłych!). 

Po wielu udanych akcjach tenisowych dla dzieci i młodzieży („Przedszkolaki na korcie”, „Tenisowy Tydzień”) organizowanych we współpracy z Okęcie Tennis Club postanowiliśmy pójść o krok dalej i tym razem zaprosić do nauki tenisa także dorosłych!

Jako organizatorzy zapewniamy opiekę profesjonalnej kadry trenerskiej, wypożyczenie sprzętu oraz dobrą zabawę.

Zajęcia odbywać się będą w okresie ferii zimowych w klubie Okęcie Tennis Club przy ul. Radarowej 1 (Warszawa Włochy).

Podział zajęć dla dzieci oraz młodzieży ze względu na wiek:

- GR. NIEBIESKIE (4-6 lat)
- GR. CZERWONE (7-8 lat)
- GR. ZIELONE (9-10 lat)
- GR. ZIELONE (9-10 lat) - poziom średniozaawansowany
- GR. ŻÓŁTE (11-15 lat)
- GR. ŻÓŁTE (11-15 lat) - poziom średniozaawansowany
- GR. TEENS (16-19 lat)

Do poziomu średniozaawansowanego zapraszamy dzieci, które opanowały podstawy i potrafią przeprowadzić krótką wymianę piłki.

Podział zajęć dla dorosłych ze względu na poziom zaawansowania:

- GR. START(dla osób, dla których będzie to pierwsze spotkanie z tenisem)
GR. BASIC (dla osób, które brały kiedykolwiek udział w zajęciach tenisowych)
- GR. BASIC+ (dla osób, które znają podstawy)
- GR. CLUB (dla osób, które są w stanie utrzymać regularną wymianę piłki)


ZAPISY ZAMKNIĘTE

ZAPRASZAMY NA TENISOWY TYDZIEŃ W SIERPNIU 2024


Projekt współfinansowany przez Partnera Głównego: Okęcie Tennis Club, ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa


Regulamin akcji "Tenisowe Ferie "
1. Organizatorem zajęć jest Fundacja Akademia Sportu PRO-AM ul. Radarowa 1 02-137 Warszawa, KRS: 0000588782.

2. Zapisy na zajęcia prowadzone są wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej (www.otclub.pl/fundacja-pro-am)

3. Dziecko ( w przedziale wiekowym 4-19 lat) może wziąć udział w maksymalnie trzech godzinnych treningach w trakcie trwania „Tenisowych Ferii” w ramach dostępności miejsc. 

4. Dorosły może wziąć udział w maksymalnie dwóch godzinnych treningach w trakcie trwania „Tenisowych Ferii” w ramach dostępności miejsc. 

4. W przypadku wyboru w formularzu większej liczby zajęć niż dopuszczalna, miejsca nie zostaną zarezerwowane, a osoba wysyłająca formularz zostanie poinformowana drogą mailową o braku zapisu. Zgłoszona osoba zostanie wpisana na listę zajęć, w ramach wolnych miejsc wyłącznie, po podaniu terminów zgodnych z regulaminem (dzieci – 3 terminy, dorośli – 2 terminy)

5. W przypadku nie stawienia się na zajęcia lub odwołania obecności na zajęciach później niż dobę przed planowanymi zajęciami organizator może skreślić uczestnika z pozostałych list treningowych po wcześniejszym poinformowaniu uczestnika lub jego opiekuna o tym fakcie drogą mailową.

6. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia. Organizator ma prawo nie przyjąć na zajęcia lub z nich wyprosić uczestnika, który tego regulaminu nie przestrzega bez konieczności zwrotu za nie opłaty. 

7. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy. Na kortach obowiązuje zakaz przebywania w obuwiu do piłki nożnej (tzw. korki) oraz obuwiu zimowym.

8. Fundacja Akademia Sportu PRO-AM ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników jedynie na korcie, podczas treningu, według harmonogramu akcji "Tenisowy Tydzień". Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników przed oraz po zajęciach.

9. Organizator na czas trwania zajęć zapewnia sprzęt tenisowy (rakiety, piłki) niezbędny do ich przeprowadzenia.

​10. Zajęcia są bezpłatne dla uczestników, którzy w latach 2020-2023 nie brali udziału w Akademii Tenisa OTC organizowanej przez Okęcie Tennis Club. Będą oni zapisywani na listy w pierwszej kolejności w ramach dostępności miejsc.

11. Opłata za zajęcia dla pozostałych uczestników wynosi 60zł za godzinę. Uczestnicy ci będą zapisywani na listy treningowe w drugiej kolejności, w ramach dostępności miejsc.