Regulamin

 

REGULAMIN KLUBU

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z kortów tenisowych oraz klatek do squasha możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Okęcie Tennis Clubu (OTC).
 2. Gracze korzystając z infrastruktury klubowej oświadczają, że zapoznali się z regulaminem klubowym dostępnym do wglądu w recepcji klubu lub na stronie internetowej (www.otclub.pl)
 3. Wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu, w kompletnym i estetycznym stroju. (Obuwie przeznaczone do gry w tenisa na kortach ziemnych oraz trawiastych lub w przypadku squasha obuwie typu „non-marking”).
 4. OTC zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na kort osób posiadających nieodpowiednie obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za kort.
 5. Do prowadzenia zajęć sportowych na terenie OTC upoważnieni są jedynie zatrudnieni w klubie trenerzy i instruktorzy. W przypadku jeżeli pracownik klubu stwierdzi, że osoba przebywająca na terenie klubu jest instruktorem/trenerem nie zatrudnionym w OTC i / lub prowadzi trening ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji lub w ostateczności wyprosić tą osobę z terenu obiektu. Wpłacone uprzednio środki za daną rezerwację lub abonament nie podlegają zwrotowi. 
 6. Na terenie kortów tenisowych oraz klatek squashowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków.
 7. Na terenie całego klubu OTC obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, także niskoprocentowego.
 8. Pracownicy OTC zastrzegają sobie prawo do wyproszenia klienta, który zachowuje się niekulturalnie lub nie przestrzega zasad regulaminu.
 9. Opłata za zgubiony kluczyk wynosi 50zł.

Zasady płatności i rezerwacji

 1. Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony. Sezon letni trwający od 01.05 do 30.09 oraz zimowy trwający od 01.10 do 30.04.
 2. W podanych wyżej terminach obowiązują odpowiednie zróżnicowane cenniki dostępne w recepcji klubu oraz na stronie internetowej (www.otclub.pl).
 3. "Karnet stały” określa się wykupienie minimum jednej godziny tygodniowo w określonym terminie i opłacenie należności z góry na co najmniej 10 godzin. W przypadku gdy karnet stały opiewa na 2 godziny w tygodniu opłata wynosi 20 godzin. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania minimum 3 rezerwacji pod rząd w danym karnecie klub ma możliwość zmiany danego karnetu stałego na karnet ruchomy (przeliczając pozostałe usługi na kwotę do wykorzystania). Klub ma obowiązek poinformowania o tych użytkownika drogą mailową lub telefoniczną. Termin w którym był realizowany karnet stały jest ponownie dostępny dla pozostałych Użytkowników.
 4. "Karnetem ruchomym” określa się wykupienie w jednym sezonie karnetu obejmującego powyżej 10 godzin. Karnet ten obejmuje wykorzystanie tych godzin w dowolne dni i godziny jednak nie gwarantuje stałych rezerwacji. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
 6. Gracze zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na korty.
 7. Zapisy na abonamenty na sezon zimowy prowadzone są w dniach 01-15 sierpnia każdego roku. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: biuro@otclub.pl. Posiadanie abonamentu w sezonie letnim w danym terminie nie gwarantuje dostępności terminu w kolejnym sezonie zimowym.
 8. Gracze dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania danych kontaktowych: imię, nazwisko i numer telefonu.
 9. Opłaty za korzystanie z infrastruktury sportowej mogą być dokonywane w recepcji lub przelewem na konto klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem
 10. Dwukrotne nie stawienie się na zarezerwowaną godzinę odbiera graczowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego opłacenia należności.
 11. Zakupione pakiety trenerskie, abonamenty zarówno tenisowe jak i squashowe są ważne rok od daty zakupu. Po przekroczeniu tego terminu niewykorzystane fundusze nie zostają zwrócone. W przypadku choroby lub kontuzji istnieje możliwość przekazania abonamentu/pakietu do wykorzystania osobie trzeciej. Przekazanie abonamentu nie wydłuża jego terminu ważności. O przekazaniu należy poinformować recepcję Otclub drogą mailową: biuro@otclub.pl.
 12. Rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są na 24h przed zaplanowaną grą. Klub zobowiązuje się do zwrotu wcześniej dokonanych opłat lub na życzenie klienta przeniesienia płatności na kolejne rezerwacje.
 13. Rezygnacja dokonana po godzinie 17.00 dnia poprzedniego nie podlega zwrotowi.
 14. Odwołać rezerwacje można wyłącznie drogą mailową na adres biuro|otclub.pl| |biuro|otclub.pl.
 15. W przypadku choroby uczestnika zajęć indywidualnych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość przełożenia zajęć na inny dzień w terminie nie krótszym niż 24 h przed zaplanowanymi zajęciami. W terminie krótszym niż 24 godziny od zaplanowanych zajęć zgodnie z regulaminem klubu nie dopuszcza się żadnych zmian.
 16. W przypadku nieobecności, braku karty Multisport itp lub nie zeskanowania jej przed grą użytkownik zobowiązany jest do dopłaty odpowiednio 15 lub 30zł za daną rezerwację. Klub nie ma obowiązku przypominania, ani dopytywania klientów o posiadanie kart zniżkowych.
 17. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 18. Zasady działania Akademii Tenisa OTC reguluje oddzielny regulamin „Regulamin Akademii Tenisa OTC” dostępny w recepcji klubu oraz na stronie internetowej (www.otclub.pl).

 

Rezerwacje internetowe

 1. Nie ma możliwości anulowania, przełożenia terminu rezerwacji czy zwrotu wpłaconych pieniędzy za rezerwacje internetowe.
 2. Rezerwacji internetowych na korty zarówno tenisowe jak i squashowe można dokonywać z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Nie ma możliwości rezerwacji innych usług niż udostępnienie kortu.
 4. Przy rezerwacji z kartami Multisport/Fitprofit (kod 15Multi lub 30Multi) konieczne jest zeskanowanie posiadanych kart w recepcji PRZED grą.
 5. W przypadku nieobecności, braku karty Multisport itp lub nie zeskanowania jej przed grą użytkownik zobowiązany jest do dopłaty odpowiednio 15 lub 30zł za daną rezerwację. Klub nie ma obowiązku przypominania, ani dopytywania klientów o posiadanie kart zniżkowych. 
 6. Kody zniżkowe: 15Multi oraz 30Multi są aktywne dla użytkowników:  squash - nieprzerwanie /  tenis - nieprzerwanie

 

Postanowienia końcowe

 1. Okęcie Tennis Club nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
 2. Gracze korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Okęcie Tennis Club nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego korzystanie z kortów oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Gracz jest zobowiązany do zapłaty 30% ceny detalicznej danego sprzętu.
 5. Okęcie Tennis Club zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych lub konserwacji obiektu. Klienci zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem telefonicznie, drogą mailową lub poprzez informację na tablicy klubowej.
 6. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Okęcie Tennis Club Marzena Pryzmont, ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji.