WIOSENNY TURNIEJ AKADEMII TENISA OTC DLA DOROSŁYCH

2024-03-24

Zapraszamy na turniej Akademii Tenisa OTC dla dorosłych - 24 marca 2024.

KATEGORIE TURNIEJOWE:

- BASIC
- BASIC PLUS
- CLUB
- CLUB PLUS


Turniej Akademii Tenisa OTC dla dorosłych rozpoczyna się o godzinie 15:00.

Dla komfortu zawodników wprowadzony zostanie podział godzinowy dla poszczególnych kategorii, który zostanie ustalony i podany do wiadomości najpóźniej 48h przed turniejem, 


Przypominamy, że zapisujemy się do kategorii turniejowej na tym samym poziomie, na którym uczestniczymy w treningach Akademii.

Do turnieju zapraszamy uczestników Akademii dla dorosłych z co najmniej miesięcznym stażem w okresie wrzesień 2023 r - marzec 2024 r.

Do turnieju mogą zostać wpisani (w ramach wolnych miejsc ) uczestnicy Social Sundays, którzy wzięli udział w sezonie 2023/2024 w minimum 1 rundzie (3 kolejki). Pierwszeństwo na listach turniejowych mają uczestnicy Akademii Tenisa OTC. Miejsca dla uczestników Social Sundays zostaną odblokowane 11 marca.


Opłata wpisowego:

Gwarancją miejsca w turnieju jest opłata wpisowego w wysokości 65zł w terminie 2 dni (nie później niż do 22 marca) od otrzymania potwierdzenia wpisania na listę startową.

W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej.


ZAPISY ZAMKNIĘTE