WIOSENNY TURNIEJ AKADEMII TENISA OTC DLA DOROSŁYCH

2023-03-26

Zapraszamy na turniej Akademii Tenisa OTC dla dorosłych - 26 marca 2023.

KATEGORIE TURNIEJOWE:

- BASIC
- BASIC PLUS
- CLUB
- CLUB PLUS
- PRO


Turniej Akademii Tenisa OTC dla dorosłych rozpoczyna się o godzinie 15:00.

Dla komfortu zawodników wprowadzony zostanie podział godzinowy dla poszczególnych kategorii, który zostanie ustalony i podany do wiadomości najpóźniej 48h przed turniejem, 


Przypominamy, że zapisujemy się do kategorii turniejowej na tym samym poziomie, na którym uczestniczymy w treningach Akademii.

Do turnieju zapraszamy uczestników Akademii dla dorosłych z co najmniej miesięcznym stażem w okresie wrzesień 2022 r - marzec 2023 r.

Do kategorii PRO zapraszamy także osoby grające w ramach stałych abonamentów z naszymi trenerami.

Do turnieju mogą zostać wpisani (w ramach wolnych miejsc ) uczestnicy Social Sundays, którzy wzięli udział w sezonie 2022/2023 w minimum 1 rundzie (3 kolejki). Pierwszeństwo na listach turniejowych mają uczestnicy Akademii Tenisa OTC.


Opłata wpisowego:

Gwarancją miejsca w turnieju jest opłata wpisowego w wysokości 65zł w terminie 2 dni (nie później niż do 24 marca) od otrzymania potwierdzenia wpisania na listę startową.

W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej.

Opłaty można dokonać poprzez:

Przelewy24 

lub

przelewem na konto klubu
Bank Millenium
42 1160 2202 0000 0001 3077 7388


Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca do godziny 15:00

ZAPISY ZAMKNIĘTE