CZERWCOWY TURNIEJ AKADEMII TENISA OTC DLA DZIECI

2024-06-09

Zapraszamy na turniej Akademii Tenisa OTC dla dzieci,

Turniej odbędzie się 9 czerwca w niedzielę.


Za udział w turnieju dzieci otrzymują dodatkową naklejkę na certyfikat, która może być kołem ratunkowym jeżeli dziecku brakuje naklejek do losowania nagród ;)


KATEGORIE TURNIEJOWE

- GR. CZERWONA (6-8 lat) 

- GR. ZIELONA I POMARAŃCZOWA (do 10 lat)

- GR. ŻÓŁTA (10-12 lat) 

- GR. ŻÓŁTA+ (13-15 lat)

Turniej Akademii Tenisa OTC dla dzieci rozpoczyna się o godzinie 12:00.

Dla komfortu zawodników wprowadzony zostanie podział godzinowy dla poszczególnych kategorii, który zostanie ustalony i podany do wiadomości najpóźniej 48h przed turniejem, 


Przypominamy, że zapisujemy się do kategorii turniejowej ze względu na wiek dziecka. Dziecko może zostać dopuszczone do gry w kategorii starszej wiekowo wyłącznie po konsultacji z trenerem.

Do turnieju zapraszamy uczestników Akademii dla dzieci z co najmniej miesięcznym stażem w okresie wrzesień 2023 r. -  maj 2024 r. oraz dzieci grające w ramach stałych abonamentów z naszymi trenerami.


Opłata wpisowego:

Gwarancją miejsca w turnieju jest opłata wpisowego w wysokości 50zł w terminie 2 dni (nie później niż do 6 czerwca) od otrzymania potwierdzenia wpisania na listę startową.

W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej.


* - pola wymagane